Bieżące informacje

„Lekcja: Enter” – weź udział w wyjątkowym projekcie cyfrowym

Zapraszamy nauczycieli i dyrektorów szkół z całej Polski do udziału w wyjątkowym projekcie „Lekcja: Enter”. Celem przedsięwzięcia jest rozwój kompetencji cyfrowych w polskich szkołach. W ramach tej inicjatywy zostanie przeszkolonych ponad 75 tys. nauczycieli, którzy dowiedzą się, jak w większym stopniu wykorzystywać technologie informacyjno-komunikacyjne w codziennej pracy z uczniami. Nabór do projektu rozpoczął się na początku stycznia, a pierwsze szkolenia odbędą się już w lutym.

Zaproszenie do udziału w projekcie „Lekcja: Enter”
– Gorąco zachęcam Państwa wraz z nauczycielami do udziału w wyjątkowym projekcie cyfrowym „Lekcja: Enter” – największym obecnie w Polsce programie szkoleniowym, który ma kluczowe znaczenie dla podnoszenia jakości kształcenia oraz zwiększania udziału technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie edukacyjnym – napisał Podsekretarz Stanu w MEN Maciej Kopeć w liście do dyrektorów szkół.

W tekście wiceminister edukacji podkreślił, że udział w przedsięwzięciu przygotuje pedagogów m.in. do tworzenia własnych e-materiałów i korzystania z tych już istniejących, dostępnych m.in. na stronie www.epodreczniki.pl.

Czym jest projekt „Lekcja: Enter”?
Cel projektu to podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli i zwiększenie udziału technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie dydaktycznym. Jednym z kluczowych założeń przedsięwzięcia jest także przygotowanie pedagogów do tworzenia własnych i korzystania z różnego rodzaju e-materiałów, w tym dostępnych na stronie www.epodreczniki.pl

Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków UE, a realizują je podmioty wyłonione w konkursie: Fundacja Orange, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Instytut Spraw Publicznych.

Kto może uczestniczyć w przedsięwzięciu?
Projekt „Lekcja: Enter” jest skierowany do szerokiego grona nauczycieli. Organizatorzy przedsięwzięcia przewidzieli 9 różnych ścieżek szkoleniowych. W projekcie mogą wziąć udział nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, przedmiotów humanistycznych, matematyczno-przyrodniczych, artystycznych oraz informatyki ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Każda osoba uczestnicząca w projekcie „Lekcja:Enter” odbędzie 40-godzinne szkolenie, opracuje dwa scenariusze zajęć z wykorzystaniem TIK oraz przeprowadzi na ich podstawie zajęcia w szkole. Uczestnicy szkoleń będą mieli dostęp do specjalnej platformy edukacyjnej, skorzystają z webinariów oraz tutoriali, które przybliżą im sposoby wykorzystania różnych narzędzi i aplikacji w codziennej pracy z uczniami.

Dyrektorzy szkół uczestniczących w projekcie będą dodatkowo zaproszeni do udziału w module on-line „Aktywna lekcja z TIK”. Jego celem jest pomoc w przygotowaniu planu wdrożenia w szkole cyfrowych metod nauczania.

Jak zgłosić się do projektu?
Nabór do projektu rozpoczął się na początku stycznia. Pierwsze szkolenia odbędą się już w lutym. Za ich organizację w poszczególnych województwach odpowiedzialni są grantobiorcy, w tym m.in. placówki doskonalenia nauczycieli.

Szczegółowe informacje o projekcie, w tym lista podmiotów, do których można zgłaszać się na szkolenia, znajdują się na stronie https://lekcjaenter.pl/ w zakładce „Dla dyrektorów szkół”.

Podnieś swoje kompetencje cyfrowe. Naucz się wykorzystać TIK w swojej codziennej pracy.

Weź udział w projekcie „Lekcja: Enter”!

źródło: MEN

Tagi

Related Articles

Dodaj komentarz

Back to top button
Close