Bieżące informacje

Środki dla gmin na pilotaż centrów usług społecznych

Od 31 stycznia gminy będą mogły składać wnioski o dofinansowanie na utworzenie centrów usług społecznych, których celem jest ułatwienie świadczenia usług dostosowanych do potrzeb lokalnych społeczności.

Centra usług społecznych zostaną utworzone dzięki zainicjowanej przez Andrzeja Dudę, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej „Ustawie o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych”, która weszła w życie 1 stycznia 2020 r. Konkurs na przeprowadzenie pilotażu centrów usług społecznych został ogłoszony przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 31 grudnia 2019 r.

– Chodzi o wypracowanie i przetestowanie funkcjonowania 30 modelowych rozwiązań w zakresie integracji i rozwoju usług społecznych adresowanych zarówno do ogółu mieszkańców, jak i do grup o szczególnych potrzebach, np. osób z niepełnosprawnościami, osób starszych, rodzin wielodzietnych. Pozwoli to gminom na dostosowanie świadczonych usług i do potrzeb mieszkańców gminy, i do własnych możliwości finansowych – mówiła Marlena Maląg, minister rodziny, pracy i polityki społecznej, podczas konferencji zapowiadającej konkurs.

Na konkurs przeznaczono 100 mln zł w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Środki zostaną podzielone na 4 typy projektów, w zależności od wielkości gminy oraz rodzaju centrum usług społecznych przewidzianego w ustawie.

Wsparcie na utworzenie i funkcjonowanie centrów usług społecznych otrzyma łącznie 30 samorządów gminnych, w tym: gminy wiejskie, miasta na prawach powiatu, miasta średniej wielkości, aglomeracje oraz gminy, które zdecydują się utworzyć wspólne centrum usług społecznych, zawierając w tym celu odpowiednie porozumienie.

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu będą przyjmowane drogą elektroniczną od 31 stycznia 2020 r. (od godz. 0.00) do 28 lutego 2020 r. (do godziny 12:00).

źródło: MRPiPS

Tagi

Related Articles

Dodaj komentarz

Back to top button
Close