Bieżące informacje

Zakaz przywozu produktów rolnych z Ukrainy

Czasowy zakaz przywozu z Ukrainy do Polski niektórych produktów rolnych m.in. zboża, cukru i mięsa wieprzowego został wprowadzony rozporządzeniem ministra rozwoju i technologii. Nowa regulacja będzie obowiązywać do 30 czerwca 2023 roku.

Zboże z Ukrainy

Czego z Ukrainy już nie kupimy?

Zakazem objęto m. in. zboża, cukier, nasiona, owoce i warzywa, wołowinę, wieprzowinę, drób oraz jaja. Wymienione w załączniku do rozporządzenia, objęte zakazem produkty rolne podzielono na sektory. Wymieniono je w odpowiednich częściach załącznika I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i RUE 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. Dokument ten ustanawia wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchyla rozporządzenia EWG 922/72, (EWG)  234/79, (WE)  1037/2001 i (WE) 1234/2007.

Podczas kontroli produktów przywożonych z terytorium Ukrainy wykryto szkodliwe substancje (pestycydy) m.in. w pszenicy. Ze względu na to, w celu ochrony życia i zdrowia ludzkiego, podjęto decyzję o wydaniu rozporządzenia.

Wprowadzając to rozporządzenie na określony czas, chcemy chronić rynek, zarówno dla rolników jak i konsumentów, czyli nas wszystkich.

– powiedział minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

Zgodnie z ustawą o administrowaniu obrotem towarowym z zagranicą, odpowiedni minister może, w określonych sytuacjach, wprowadzić zakaz przywozu niektórych towarów.

Oczywiście, rozporządzenie wydano po zasięgnięciu opinii Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w porozumieniu z Ministrami Finansów oraz Rolnictwa. Ostatecznie, zgodę na wydanie rozporządzenia wyraziła Rada Ministrów na posiedzeniu 15 kwietnia br.. W praktyce przepis wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, czyli 15 kwietnia 2023 roku.

Zgodność z prawem unijnym

Prawodawstwo unijne pozwala państwowym członkowskim na stosowanie zakazów, ograniczeń lub środków nadzoru, uzasadnionych ze względu na moralność publiczną, porządek publiczny lub bezpieczeństwo publiczne. Powodem może być również ochrona zdrowia i życia ludzkiego, zwierząt lub roślin, ochrona narodowych dóbr kultury posiadających wartość artystyczną, historyczną lub archeologiczną lub ochrona własności przemysłowej i handlowej. Dlatego rozporządzenie jest w pełni zgodne z prawem Unii Europejskiej.

Jeżeli chcesz zapoznać się z treścią rozporządzenia, link do pobrania treści ustawy (w formacie pdf) znajdziesz tutaj

By być na bieżąco z takimi informacjami, odwiedź eurzednik.pl

Źródło: klik!

Tagi

Related Articles

Dodaj komentarz

Back to top button
Close