Bieżące informacje

Większa dostępność, lepsza opieka

Program „Opieka75+” to większa dostępność do usług opiekuńczych, w tym usług specjalistycznych, dla osób starszych zarówno samotnych, jak i żyjących w rodzinach, mieszkających na terenach gmin do 60 tys. mieszkańców. – W 2020 r. rozszerzamy program m.in. o możliwość zlecania wykonywania usług opiekuńczych organizacjom pozarządowym – informuje minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.

Dzięki programowi seniorzy powyżej 75 roku życia, z małych gmin, do 60 tys. mieszkańców, mogą skorzystać z usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych.

– Realizacja tych usług jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym i finansowanym ze środków budżetu gminy. Program „Opieka 75+” powstał po to, by dodatkowo wspierać gminy w zapewnianiu jak najlepszego poziomu opieki osobom starszym. Żyjemy coraz dłużej, osób starszych w naszym społeczeństwie z roku na rok przybywa, a to rodzi nowe wyzwania – wskazuje minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.

W 2019 r. gminy przystępujące do realizacji programu „Opieka 75+” mogły skorzystać z dofinansowania w wysokości do 50 proc. kosztów realizacji usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób spełniających kryteria wskazane w programie oraz wymagających takiego wsparcia, pod warunkiem, że usługi świadczone były samodzielnie przez samorząd gminny lub poprzez spółdzielnie socjalne osób prawnych założone przez jednostki samorządu terytorialnego.

– W lutym ruszamy z kolejną edycją programu. Zależy nam bardzo, by tych usług było coraz więcej. Rozszerzamy więc zakres tego programu, tak by o środki mogły aplikować nie tylko te gminy, które same prowadzą usługi opiekuńcze, ale także te, które zlecają te usługi na zewnątrz. Chcemy umożliwić gminom zakup usług opiekuńczych od podmiotów sektora prywatnego oraz zlecanie wykonania usług opiekuńczych organizacjom pozarządowym. Dzięki dofinansowaniu z programu gminy będą mogły także zwiększyć liczbę godzin usług opiekuńczych – mówi minister Marlena Maląg.

W 2019 r. deklarację przystąpienia do programu „Opieka 75+” zgłosiło 427 gmin z usługami dla ok. 3,5 tys. osób, na kwotę powyżej 12 mln zł. Zapotrzebowanie na środki w ramach programu na 2020 r. będzie ogłoszone w lutym.

źródło: MRPiPS

Tagi

Related Articles

Dodaj komentarz

Back to top button
Close