Bieżące informacje

Spotkanie gubernatorów MFW i BŚ z udziałem delegacji MF

Spotkanie gubernatorów MFW i BŚ – relacja

spotkanie - logo IMF
Spotkanie odbyło się w siedzibie IMF
  • 12-14 kwietnia br. w Waszyngtonie odbyło się wiosenne spotkanie gubernatorów Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) i Banku Światowego (BŚ).
  • Delegacji MF przewodniczyła minister finansów Magdalena Rzeczkowska.
  • W czasie spotkań dyskutowano m.in. o globalnych wyzwaniach stojących przed MFW, BŚ i krajami członkowskimi.

Były to bardzo intensywne dni spędzone m.in. na licznych bilateralnych i multilateralnych spotkaniach w ramach krajów członkowskich BŚ oraz MFW, jak i z ekspertami oraz think-tankami. Spotkania te stanowią zawsze bardzo dobrą okazję do wymiany poglądów na tematy światowej gospodarki, naszych doświadczeń i wyzwań, przed którymi stoimy

– podsumowała minister finansów Magdalena Rzeczkowska.

W związku z tym, jak rozwija się sytuacja na Ukrainie, dodała:

Ważne jest, że w naszych rozmowach poruszono tematy pomocy Ukrainie. Społeczeństwo międzynarodowe musi zwiększyć presję na Rosję poprzez wzmocnienie sankcji. Zamrożone aktywa rosyjskie muszą być wykorzystane na rzecz wsparcia Ukrainy. Nie będą to wystarczające środki, ale niedopuszczalne byłoby ich zwrócenie Rosji, mimo strat, które Rosja wyrządziła narodowi ukraińskiemu.

Polska Delegacja

Podobnie do innych, delegacja Rzeczkowskiej odbyła szereg spotkań dwustronnych. M.in. z Wicepremierem, Ministrem Gospodarki i Finansów Korei K. Choo, Wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej V. Dombrovskisem, Ministrem Finansów Ukrainy S. Marchenką, Minister Finansów Mołdawii V. Sireteanu, Ministrem Finansów Republiki Południowej Afryki E. Godongwana, Sekretarz ds. międzynarodowych Ministerstwa Finansów Brazylii T. Rosito, Wiceprezes Banku Światowego A. Bassani, Wiceprezesem Międzynarodowej Korporacji Finansowej A. Mora, Gubernatorem Banku Rozwoju Rady Europy C. Monticellim.

Delegacja wzięła także udział w spotkaniu konstytuanty MFW/BŚ, do której należy Polska z udziałem ministrów finansów i prezesów banków centralnych krajów konstytuanty (Szwajcaria, Serbia, Kazachstan, Azerbejdżan, Kirgistan, Turkmenistan, Tadżykistan, Uzbekistan).

Dodatkowo, minister Rzeczkowska wzięła także udział w spotkaniu Międzynarodowego Komitetu ds. Monetarnych i Finansowych zrzeszającego ministrów finansów i prezesów banków centralnych krajów członkowskich MFW, zamkniętej sesji na wysokim szczeblu przyjaciół Ukrainy: Ukraine Ministerial Roundtable oraz spotkaniu w Atlantic Council. Co ważne, rozmowy koncentrowały się m.in. na kwestii zwiększenia zaangażowania w Polsce międzynarodowych banków rozwoju w finansowanie projektów, zwłaszcza z zakresu zielonej transformacji czy wsparcia MŚP, ewentualnego włączenia Polski w prace grup roboczych G20 w ramach prezydencji sprawowanej przez Brazylię w 2024 r. oraz RPA w 2025 r., pomocy technicznej jaką Polska może świadczyć na rzecz państw w ich drodze do struktur europejskich, wyzwań stojących przed globalną gospodarką w obliczu zbrojnej agresji Rosji w Ukrainie, a także pomocy dla Ukrainy oraz konieczności utrzymania stabilności makro-finansowej tego kraju. Wydaje się, że spotkanie okaże się owocne w skutkach.

Aktualności takie jak to spotkanie, jak i inne opisujemy na bieżąco na eurzednik.pl

Artykuł na podstawie: klik!

 

Tagi

Related Articles

Dodaj komentarz

Back to top button
Close