Bieżące informacje

Samorządy skorzystają z rozwoju Internetu Rzeczy

Jak sfinansować inicjatywę i projekt służący cyfrowemu rozwojowi przedsiębiorstwa czy samorządu? Minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak i Halina Szymańska szefowa Kancelarii Prezydenta RP mówiły o tym w Koninie. Spotkanie wspiera kreatywnych ludzi chcących budować start-upy, rozwijać istniejące już firmy oraz rozwinąć sprawdzone działania o komponent innowacyjnych technologii.

Internet Rzeczy to tworzenie obiektów wyposażonych w zdolność do przetwarzania danych i kooperacji z innymi. Jest szansą nie tylko na zaspokajanie dzisiejszych potrzeb odbiorców, ale także kreowanie rozwiązań, które znajdą zastosowanie w przyszłości. Rozwój Internetu rzeczy może mieć zastosowanie dla inteligentnych miast (ang. smart cities) i inteligentnych wsi (ang. smart villages).

Regionalne konferencje dają możliwość prezentacji ciekawych przykładów wdrożeń projektu od pomysłu do jego realizacji. Cykl spotkań umożliwia, aby kreatywni samorządowcy i przedsiębiorcy działający poza głównymi ośrodkami miejskimi mieli łatwiejszy dostęp do praktycznej wiedzy na temat dostępnych programów wsparcia ich działalności. To także prezentacja korzyści płynących z rozwoju Internetu Rzeczy.

W perspektywie 2021-27 będziemy wdrażać uniwersalne usługi cyfrowe. Wykorzystanie systemów monitorujących oraz innych rozwiązań z zakresu Internetu Rzeczy przyczyni się do poprawy jakości i efektywności usług administracji, obsługi mieszkańców i przedsiębiorców oraz zmniejszenia obciążeń administracyjnych. Rozwojowi Internetu Rzeczy sprzyjać będą także planowane działania w obszarze udostępniania i ponownego wykorzystania informacji zarówno sektora publicznego jak i prywatnego – mówiła Małgorzata jarosińska-Jedynak.

Minister funduszy i polityki regionalnej zwracała uwagę także na szanse dla sektora przedsiębiorstw.

Najważniejsze zadanie w wypracowywaniu innowacyjnych technologii mają przedsiębiorstwa, zarówno duże, średnie, małe, a w szczególności start-upy. Duże firmy posiadają odpowiednie środki, własne zaplecze badawczo-rozwojowe, z kolei start-upy działają bardziej elastycznie, szybciej identyfikują potrzeby rynku. Dlatego tak ważne jest, aby europejskie przedsiębiorstwa, duże i małe, miały dostęp do środków publicznych, które ułatwią im realizację projektów badawczych – mówiła Jarosińska-Jedynak.

Polscy przedsiębiorcy, realizujący projekty badawczo-rozwojowe, będą mogli korzystać ze środków dostępnych w krajowych programach operacyjnych, jak również z programów wdrażanych bezpośrednio przez Komisję Europejską. Różne źródła finansowania będą odpowiedzią na zróżnicowane potrzeby przedsiębiorców.

Wykorzystajmy środki, które będą przeznaczone na badania i rozwój w odpowiedni sposób, po to, by rozwijać innowacyjne technologie ułatwiające życie właśnie w Polsce. Mamy mnóstwo inteligentnych, doświadczonych i kreatywnych osób prowadzących swoje firmy, którym chcemy pomóc w dalszym rozwoju. I chcemy także, by ich pomysły pojawiły się w jednostkach administracji publicznej – podsumowała Małgorzata Jarosińska-Jedynak.”

źródło: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Tagi

Related Articles

Dodaj komentarz

Back to top button
Close