Bieżące informacje

Wsparcie dla mieszkańców obszarów wiejskich

Rozwój obszarów wiejskich i rządowa oferta dla mieszkańców wsi to temat konferencji, która odbyła się 9 stycznia w Kolnie. W wydarzeniu wzięła udział Małgorzata Jarosińska-Jedynak. Minister funduszy i polityki regionalnej mówiła między innymi o wsparciu, jakie resort przeznacza na rozwój tych obszarów.

„Działania rządu w ostatnich latach w coraz większym stopniu uwzględniają potrzeby mieszkańców obszarów wiejskich i są skierowane na aktywizację potencjału tych terenów. Świadczy o tym chociażby ogromne wsparcie finansowe. Jego źródła to fundusze rolne i fundusze przeznaczone na inwestycje infrastrukturalne. 138 miliardów złotych to kwota, na jaką na obszarach wiejskich są realizowane projekty współfinansowane z funduszy UE – mówiła minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Podczas kolejnych etapów wykorzystywania środków unijnych w bieżącej i przyszłej perspektywie finansowej dla rządu najważniejsze jest, aby wsparcie przyczyniało się do rozwoju obszarów wiejskich i spójności społecznej, a także trafiało do osób będących w najtrudniejszej sytuacji – podkreśliła minister.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej za pomocą dystrybucji środków unijnych wspiera rozwój obszarów wiejskich. Jednak nie są to jedyne działania resortu, które mają na celu poprawę jakości życia mieszkańców wsi. Wśród działań MFiPR można wymienić między innymi pilotażowy program Centrum Usług Społecznych, które mają powstawać również na terenie samorządów wiejskich, gdzie do tej pory dostęp do usług przeznaczonych dla osób starszych czy z niepełnosprawnościami był ograniczony. Z kolei dzięki Europejskiemu Funduszowi Społecznemu MFiPR rozwija rządowy program Dostępność Plus. Jeden z projektów w ramach programu Dostępność Plus dotyczy usprawnienia usług transportu dla osób z niepełnosprawnościami mieszkających na wsi. Natomiast dzięki programowi Wiedza Edukacja Rozwój jest możliwa aktywizacja zawodowa osób z obszarów wiejskich.

„Perspektywy dla mieszkańców obszarów wiejskich” to trzecia konferencja w cyklu zainicjowanym przez prezydenta RP Andrzeja Dudę, który również uczestniczył w czwartkowym spotkaniu. W prezydencki projekt poświęcony polskiej wsi jest zaangażowanych trzynaście ministerstw.

źródło: MFiPR

Tagi

Related Articles

Dodaj komentarz

Back to top button
Close