Bieżące informacje

Transmisje sesji. Wytyczne RODO

13 listopada br. Prezes UODO nadał komunikat odnośnie interpretacji zapisów niektórych ustaw i Rozporządzenia RODO w odniesieniu do transmisji sesji przez urzędy. Doprecyzowane zostały wszystkie niejasności jakie pojawiały się w przestrzeni publicznej odnośnie dokumentów o jakie należy zadbać aby transmisja i archiwizacja sesji odbywała się w sposób zgodny z prawem. Są to między innymi: umowa powierzenia przetwarzania danych, rejestr kategorii czynności przetwarzania, odpowiednie zabezpieczenie danych. Zwrócono również uwagę na przekazywanie danych do państw poza UE i ewentualny wpływ na dane po ich publikacji.

Transmisje sesji - oferta
Transmisje sesji – oferta

Transmisja sesji i umowa powierzenia przetwarzania danych

Tak. Taki dokument jest potrzebny zgodnie z RODO. Prezes nie pozostawia żadnych wątpliwości:

W przypadku gdy administrator przy realizacji swych zadań w ww. zakresie korzysta z usług podmiotów zewnętrznych (np. ze względów ekonomicznych), to związane z tym przetwarzanie przez te podmioty danych osobowych powinno się odbywać na podstawie umowy powierzenia, o której mowa w art. 28 RODO. Identyfikacja wskazanych podmiotów jako przetwarzających i zawarcie z nimi umowy powierzenia jest obowiązkiem administratora.

Cała treść dokumentu dostępna jest pod adresem „Transmisje sesji – RODO” na stronie Kamery LIVE.

Transmisja sesji
Transmisja sesji


Chmura? „Może wiązać się z zagrożeniami”

Oczywistym jest że popularne „darmowe” serwisy internetowe dające możliwość transmisji na żywo działają w chmurze. Względem bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, zdaniem prezesa UODO niesie to za sobą pewne zagrożenia:

  • brak kontroli nad danymi,
  • niewystarczające informacje dotyczące samej operacji przetwarzania.

W tym miejscu należy wrócić do wymienionej już wcześniej umowy powierzenia przetwarzania. Tylko taki dokument daje gwarancję pełnej kontroli nad przetwarzaniem danych osobowych.

Transmisje sesji
Transmisje sesji

Ryzykować czy nie ryzykować?

Wydaje się, że nie jest to opłacalne. Już teraz dostępne są profesjonalne usługi w zakresie transmisji sesji oraz ich archiwizacji. Całkowite koszty miesięcznie w niektórych polskich firmach nie przekraczają 89 zł netto/miesiąc. Nie jest to wygórowana cena za spokój o zgodność z prawem w zakresie wykonywania nałożonych przez ustawodawcę obowiązków.

Tagi

Related Articles

Dodaj komentarz

Back to top button
Close