Bieżące informacje

Napisy dla sesji – realizacja wymogu nałożonego przez ustawę.

Obowiązek transmitowania sesji

Obowiązek realizacji transmisji sesji ciąży na jednostkach podziału terytorialnego od początku aktualnej kadencji. Jednakże ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych nakłada również dodatkowe obowiązki.

Dostępność stron a transparentność działań

Strony internetowe oraz aplikacje mobilne podmiotów publicznych wymagają przystosowania w wielu płaszczyznach w celu zwiększenia ich dostępności. Obowiązek dodania napisów do sesji wynika bezpośrednio z realizacji ustawy nakazującej zapewnienie dostępności materiałów wytwarzanych przez jednostki samorządowe dla osób niepełnosprawnych (link do ustawy). Jest to o tyle ważne, że zmniejsza wykluczenie społeczne osób z ograniczonymi możliwościami odbioru i pozwala zwiększyć ich udział w życiu społecznym regionu. Zapewnienie transparentoności działań jednostek samorządów poprzez zwiększenie ich cyfryzacji jest priorytetem ustawodawcy.

Dostępność a transparentość

Terminy przystosowania stron internetowych

Ustawa uwzględnia zróżnicowanie jednostek pod względem wcześniejszych działań w sferze informatyzacji, dlatego też uwzględnia trzy terminy dostosowania do podanych standardów. Strony internetowe podmiotów publicznych nieopublikowane przed dniem 23 września 2018 r. powinny to zrobić do 23 września 2019 r. Strony internetowe podmiotów publicznych opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. mają czas do dnia 23 września 2020 r. Aplikacje mobilne podmiotów publicznych na dostosowanie mają przewidziany czas do dnia 23 czerwca 2021 r.

Kara za brak dostępności

Nadzór nad wykonywaniem obowiązku wynikającego ze wcześniej wspomnianej ustawy sprawuje Ministerstwo Cyfryzacji. Niedostosowanie witryn internetowych samorządów w terminach podanych powyżej skutkuje nałożenieniem na urząd kary finansowej. W ustawie przewidziane są maksymalne przedziały finansowe kar w wymiarach 5000 i 10 000 zł. Nałożenie kary nie zwalnia urzędu od dopełnienia obowiązku lecz wręcz przeciwnie – ponagla. Wbrew pozorom dostosowanie do w/w ustawy nie generuje olbrzymich kosztów i nie przewyższa kosztów ewentualnej kary.

Tagi

Related Articles

Dodaj komentarz

Back to top button
Close