Bieżące informacje

Droga Wrocław-Lubin zostanie zmodernizowana

Rozpoczynają się prace przygotowawcze do przebudowy ok. 60 km dróg krajowych nr 94 i 36 pomiędzy Wrocławiem i Lubinem. Droga, jak mówią eksperci, może przyczynić się do rozładowania ruchu na tej trasie. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała 31 marca 2023 r. umowę z firmą Schuessler-Plan Inżynierzy z Warszawy, która opracuje Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe wraz z Koncepcją programową (STEŚ-R), a także przygotuje materiały do uzyskania decyzji środowiskowej. Wartość umowy na pace przygotowawcze to ok. 21,5 mln zł. Jak się wydaje, już za 5 lat GDGKA odda drogę do użytku.

Rafał Weber - wiceminister infrastruktury na konferencji - droga Wrocław-Lublin
Rafał Weber – wiceminister finansów

– Trasa łącząca Wrocław i Lubin zostanie zmodernizowana, tak aby spełniała warunki bezpiecznego i komfortowego podróżowania. Dziś kierowcy jadący między tymi miastami tracą czas w korkach, a mieszkańcy miejscowości, przez które droga przebiega, są narażeni na uciążliwości związane z dużym ruchem samochodowym, ze znaczącym udziałem pojazdów ciężkich – powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Zanim droga powstanie

Opracowanie dokumentacji projektowej zostanie poprzedzone roczną inwentaryzacją przyrodniczą. Po uzyskaniu decyzji środowiskowej wykonane zostaną badania terenowe w celu opracowania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej i hydrogeologicznej. Kontrahenci sporządzili ponadto elementy Koncepcji programowej w podziale na odcinki realizacyjne.

Prace projektowe obejmą opracowanie wariantów przebiegu trasy. Zakładać one będą rozbudowę ok. 60 km drogi po istniejącym śladzie lub częściowo w nowym przebiegu na fragmentach omijających obszary zurbanizowane, cenne przyrodniczo lub korygujące parametry drogi.  Oczywiście przekrój dróg ustalany jest na podstawie analiz i prognoz ruchu, w zależności od wybranego wariantu pod uwagę brana jest rozbudowa drogi do przekroju 2×2 (dwie jezdnie po dwa pasy ruchu) w parametrach klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego).

Poprawa bezpieczeństwa na drogach DK36 i DK94

W ramach inwestycji powstaną obwodnice miejscowości; przebudowa istniejących skrzyżowań i budowa nowych również jest możliwa. W sąsiedztwie z drogą powstaną chodniki, drogi rowerowe, zatoki autobusowe oraz przejścia dla pieszych. Zgodnie z planem, powstaną także elementy ochrony środowiska, oświetlenie drogowe oraz elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Eksperci przystosują parametry drogi do prognozowanych natężeń ruchu, a jej konstrukcja do przenoszenia obciążeń 11,5 t/oś.

Celem planowanej inwestycji jest zwiększenie przepustowości drogi łączącej ośrodki o dużym znaczeniu gospodarczym i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Po pierwsze – realizacja trasy spowoduje odciążenie istniejącej sieci drogowej, która obecnie przebiega przez centra miast i miejscowości. Po drugie – spowoduje podniesienie standardów środowiskowych, obniżenie poziomu hałasu i zanieczyszczeń w obszarach zabudowanych. Realizacja inwestycji w systemie Projektuj i buduj prawdopodobnie będzie miała miejsce w latach 2028-2032.

 

Więcej aktualności na temat infrastruktury, zarówno krajowej jak i zagranicznej, znajdziesz tutaj!

Źródło: klik!

Tagi

Related Articles

Dodaj komentarz

Back to top button
Close