Bieżące informacje

Trzy interwencje pszczelarskie – nabór wniosków przedłużony do 24 kwietnia 2023 r.

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach 3 interwencji pszczelarskich finansowanych z budżetu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 przedłużono do 24 kwietnia 2023 r. Dokumenty na dofinansowania pszczelarskie przyjmowane są jedynie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ARiMR (PUE). Dotychczas złożono 1274 wnioski na kwotę 6,65 mln zł. 

dofinansowania pszczelarskie - banner
3 interwencje pszczelarskie

Wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych

O to dofinansowanie mogą się ubiegać: pszczelarze, producenci produktów pszczelich i organizacje pszczelarskie (w imieniu hodowców). Refundacji podlega do 60 proc. kosztów netto zakupu nowego sprzętu pszczelarskiego, maszyn i urządzeń wykorzystywanych na potrzeby gospodarki pasiecznej. Obejmuje to urządzenia tkj. miodarki, odstojniki, wialnie do pyłku, czy ule lub ich elementy. Maksymalna wysokość przekazanej pomocy  nie może przekroczyć 100 zł/pień pszczeli i łącznie nie może przekroczyć 15 000 zł. W dodatku organizacje pszczelarskie mogą ubiegać się o zwrot udokumentowanych kosztów bezpośrednio związanych z wykonaniem projektu w wysokości do 4 proc. wsparcia udzielonego za ich pośrednictwem (kwota ta nie może przekraczać 65 zł/pszczelarza).

Pszczelarskie wspieranie walki z warrozą produktami leczniczymi

Pomoc ta przysługuje z kolei zrzeszeniom pszczelarskim, które mogą ją otrzymać na zakup produktów warrozobójczych – zarówno weterynaryjnych jak i czynnych. Zwrotowi podlega do 90 proc. kosztów netto zakupu tych lekarstw. Należy zaznaczyć, że można ubiegać się o refundację udokumentowanych wydatków w wysokości do 4 proc. wsparcia.

Pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół

Również w ramach tej interwencji wnioski o wsparcie mogą składać wyłącznie organizacje pszczelarskie. Dofinansowaniem objęto zakup: matek pszczelich, pochodzących z linii hodowlanych, dla których prowadzone są księgi lub rejestry; odkładów lub pakietów pszczelich z matkami pochodzącymi z linii hodowlanych; a także odkładów lub pakietów pszczelich od producentów, którzy uzyskali rekomendację związków lub zrzeszeń pszczelarzy. Jednakże, refundacji podlega do 70 proc. kosztów netto, a roczna kwota pomocy dla beneficjenta nie może przekroczyć 10 000 zł. Również w tym przypadku organizacje pszczelarskie mogą ubiegać się o zwrot udokumentowanych wydatków bezpośrednio związanych z wykonaniem projektu. To maksymalnie 4 proc. wsparcia udzielonego za ich pośrednictwem pszczelarzom (ta kwota nie może przekraczać 30 zł/pszczelarza). Producenci matek, pakietów i odkładów pszczelich, którzy chcą uczestniczyć w realizacji tej interwencji muszą dostarczyć do Centrali ARiMR (ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa) wystawione w 2023 r. oryginalne zaświadczenia weterynaryjne o zdrowotności rodzin pszczelich. Także lista takich producentów, u których można dokonać objętych refundacją zakupów została opublikowana pod linkiem: https://www.gov.pl/web/arimr/rok-pszczelarski-2023. Tam również zamieszczono więcej informacji na temat tych interwencji.

Jeżeli spodobał ci się ten artykuł – odwiedź eurzednik.pl

Źródło: klik!

Tagi

Related Articles

Dodaj komentarz

Back to top button
Close