Bieżące informacje

720 szkół ze wsparciem z programu „Posiłek w szkole i w domu”

Za nami pierwszy rok działania rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu", którego celem jest odtworzenie stołówek i jadalni szkolnych. Na realizację programu w latach 2019-2023 przewidziano 200 mln zł z budżetu państwa, po 40 mln zł w każdym z tych lat. W 2019 roku takie dofinansowanie otrzymało 720 szkół. Ogólna kwota środków w całym okresie realizacji rządowego programu to 2,75 mld zł.

W ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” przewidziane są następujące działania:

  • doposażenie i poprawa standardu funkcjonujących stołówek (własna kuchnia i jadalnia) lub doposażenie stołówek, które obecnie nie funkcjonują, tak aby mogły zostać uruchomione lub stworzenie nowych stołówek;
  • wsparcie w zakresie adaptacji i wyposażenia pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków, tzw. jadalni.
    Maksymalna kwota wsparcia finansowego wynosi:
  • 80 tys. zł – na doposażenie i poprawę standardu funkcjonujących stołówek szkolnych (własnej kuchni i jadalni ) oraz doposażenie stołówek szkolnych, które obecnie nie funkcjonują lub uruchomienie nowych stołówek;
  • 25 tys. zł – na adaptację, poprawę standardu i wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków (jadalni).
    „Posiłek w szkole i w domu” zakłada obowiązkowy wkład finansowy lub rzeczowy organów prowadzących szkoły w wysokości 20 proc. środków niezbędnych do realizacji dotowanego zadania w programie.

W rozporządzeniu dotyczącym programu znajduje się rekomendowany katalog elementów wyposażenia, które powinno być kupione w ramach udzielonego wsparcia. Na liście są m.in. stoły ze stali nierdzewnej, trzony kuchenne z piekarnikami, zlewozmywaki z instalacją zimnej i ciepłej wody, zestawy garnków i innych naczyń kuchennych, zestawy noży kuchennych, chłodziarka z zamrażarką, zmywarka do naczyń, piec konwekcyjno-parowy lub piekarnik z termoobiegiem, naświetlacz do jaj, robot kuchenny wieloczynnościowy, podgrzewacze do potraw i talerzy, pojemniki i termosy gastronomiczne, sprzęt do dezynfekcji oraz stoły, krzesła, zastawa stołowa i tace. Określono także, jakie wymagania musi spełniać kupione w ramach wsparcia finansowego wyposażenie.

Wsparcie jest udzielane organom prowadzącym publiczne szkoły podstawowe, w tym te działające w zespołach szkół, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, a także publiczne szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej.

Łącznie w 2019 r. o środki wnioskowały 4 872 szkoły, z czego dofinansowanie otrzymało 720 szkół (tj. 481 organów prowadzących). Na realizację programu rozdysponowano kwotę 39 960 261 zł.

O programie
Wieloletni Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 został ustanowiony 15 października 2018 r. Oprócz zapewnienia wsparcia finansowego w organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach, tzw. jadalni, program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Program „Posiłek w szkole i w domu” składa się z 3 modułów:

1. Moduł dla dzieci i młodzieży,

2. Moduł dla osób dorosłych,

3. Moduł organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach.

Za realizację modułu 1 i 2 odpowiada Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zaś za realizację modułu 3 – Minister Edukacji Narodowej.

Więcej informacji o Programie: https://www.gov.pl/web/edukacja/posilek-w-szkole-i-w-domu-modul-3

źródło: MEN

Tagi

Related Articles

Dodaj komentarz

Back to top button
Close